Dialog research

.

Čo skúmame

Táto výskumná aktivita je zameraná na výskum v oblasti rečovej komunikácie (dialógu a konverzácií), pričom jej základným pilierom je analýza (konverzačná analýza) medziľudských dialógových interakcií.

Kto sme

Výskumná skupina vznikla na báze spolupráce medzi laboratóriami:

Výskumná skupina pozostáva z členov týchto laboratórií a študentov, zapojených do riešenia záverečných prác v tejto oblasti.

Kontaktnými osobami tejto skupiny sú:

Ciele

Cieľom je získať poznatky, ktoré môžu prispieť k väčšej prirodzenosti a plynulosti rečovej interakcie medzi človekom a strojom.

Výskumná skupina sa zaoberá najmä:

Publikácie

  1. S. Ondáš, M. Pleva, “Anticipation and its applications in human-machine interaction”, In: ITAT 2019: Proceedings of the 19th conference Information Technologies - Applications and Theory, vol. 2473, Nemecko, CEUR-WS, s. 152-156, ISSN 1613-0073.
  2. S. Ondáš, J. Juhár, E. Kiktová and J. Zimmermann, "Anticipation in speech-based human-machine interfaces," 2018 9th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), Budapest, Hungary, 2018, pp. 000117-000122, doi: 10.1109/CogInfoCom.2018.8639886.
  3. S. Ondáš, J. Juhár, „Analysis of Turn-Taking in the Slovak Interview Corpus”, In: ICETA 2018: Proceedings : 16th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. - New Jersey (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 411-416 [print]. - ISBN 978-1-5386-7912-8, 2018

Záverečné práce

.

Aktuálne

Ukončené

TUKE

Výsledky výskumu

.