Detská rečová audiometria a logopédia

.

Link na audiometrické aplikácie a dotazník nájdete na konci stránky (sekcia Aplikácie)

Čo skúmame

Táto výskumná aktivita je zameraná na oblasť detskej rečovej audiometrie a logopédie a ich technologickej podpory.

Pre detskú rečovú audiometriu v slovenčine, podľa naších vedomostí, neexistovali doteraz žiadne voľne dostupné softvérové prostriedky, ktoré by umožňovali vykonať takéto meranie atraktívnou, hravou formou aj v domácom prostredí.

V rámci výskumu v tejto oblasti sme sa zamerali na:

Kto sme

Výskumná skupina vznikla na báze spolupráce medzi laboratóriami:

Výskumná skupina pozostáva z členov týchto laboratórií a študentov, zapojených do riešenia záverečných prác v tejto oblasti.

Kontaktnými osobami tejto skupiny sú:

Ciele

Cieľom tejto výskumnej aktivity je vytvoriť podporné nástroje pre realizáciu audiometrických meraní u detí.

Výskumná skupina sa zaoberá najmä:

Publikácie

.

  1. S. Ondáš a kol., „Towards robot-assisted children speech audiometry“, In: 10th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications : CogInfoCom 2019 : Proceedings. - Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers s. 119-123 . - ISBN 978-1-7281-4793-2
  2. S. Ondáš a kol., „Pediatric Speech Audiometry Web Application for Hearing Detection in the Home Environment“, In: Electronics, Basel, Švajčiarsko: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Vol. 9, No. 6, 2020, s. 1-15 [online], ISSN 2079-9292
  3. E. Kiktová, J. Zimmermann, S. Ondáš, M. Pleva, J. Juhár and V. Šoltésová, "The Role of Hearing Screening Using an Audiometry Application in the Education of Children with Hearing Impairment," 2020 18th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), 2020, pp. 311-317, doi: 10.1109/ICETA51985.2020.9379250.

Záverečné práce

.

Aplikácie

.

Robot Tomáš - aplikácia pre meranie WRS (Word Recognition Score)

Robot Tomáš_verzia 2 - aplikácia pre meranie WRS (Word Recognition Score), verzia 2

6Ling test - aplikácia pre denný skríning percepcie reči

6Ling test verzia 2 - aplikácia pre denný skríning percepcie reči, dynamická verzia

6Ling test verzia 2 - alternatívny link

Pre zlepšovanie vytvorených aplikácií sme vytvorili hodnotiaci formulár, ktorý nám pomôže získať dojmy, skúsenosti, pocity a informácie o použiteľnosti tak od samotného dieťaťa/pacienta ako aj od osoby, ktorá test vykonáva (rodič, pedagóg, lekár). Formulár nájdete na nasledujúcom linku:

Hodnotiaci formulár

Dotazník prosím vyplňte po každom použití aplikácie, ak to situácia umožní. Dotazník vyplňa osoba, ktorá test realizuje s dieťaťom/pacientom, teda rodič/pedagóg/lekár.